Bolander, Josef (1871 – 1941)

Patron Josef Bolander ägde mycket av Flerohopps marker och näringar under början av 1900-talet. Han var son till M A Bolander, en av Nybros grundare.

Sidebar