Barkeström

http://kartor.eniro.se/m/xJ0zn

Vid Barkeström finns idag en vandringsled med skyltar där man kan läsa om platsens historia, från istiden fram till idag. Håll ögonen på en liten vit skylt vid vägen mellan Orranässjön och Hälleberga. Området har många intressanta spår från istiden – åsar, dödisgropar och inslag av sandsten i åsmaterialet. Här var lätt att dämma upp vatten varför man lätt kunde bygga enkla anordningar för tidig järnframställning. (1100 – 1300). Under några årtionden på 1700-talet (1740 -1780) var masugnen vid Orrefors järnbruk utlokaliserad hit, för att kunna utnyttja den naturliga dammen här. Från 1790 till 1905 kunde man utnyttja anläggningarna efter masugnstiden till ett garveri. Parallellt med garverirörelsen drev man även ett sågverk här. Från mitten av 1800-talet fram till 1930 sammanstrålade två flottleder i Barkadammen. Stockar flottades förbi dammvallen i en träränna. Stockarna skulle via Orranässjön vidare till sågen i Orrefors. Platsen blev skogvaktarboställe efter 1905. Efter den stora skogsskövlingen 1913-1916 behövde skogen återplanteras. Man byggde då en s.k. klängstuga. Det var en anläggning för att få frön att släppa ur sina kottar. Genom att värma upp kottarna till 50 grader kunde man få fröna att lossna. Klängstugan är renoverad och kan beskådas via vandringsleden. Från 1920 till 1940 fanns här ett el-kraftverk som försåg Hälleberga med el. Idag är Barkeström privatbostad.

Läs mera 1. Hällebergaboken 2000; 2.Rikard Svensson: Ur minnenas arkiv, 2013 .

Lästips Rikard Svensson och Barbro Porshammar Svensson Mitt liv som 80-plussare i Hällebergaboken 2020, s 240-245.

Se även uppslagsordet: Janne Barck.
DM

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Sidebar