Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Mentalsjukhus

I södra Nybro etablerades ett mentalsjukhus 1930 strax intill ålderdomshemmet Gammelgården som byggdes samtidigt. Vårdverksamheten upphörde 1963. Under 2000-talet har byggnaden varit asylboende och vandrarhem. https://www.barometern.se/nybro/patienterna-fick-ga-runt-i-en-labyrint-pa-baksidan/Gammelgården

Alsjövallen

Alsjöholms IF:s idrottsplats. https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/25116

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt istäderna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskildabegravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finnssådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vilapå Göstorps marker… read more »

Kalmar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar

Källebäcksmåla

By i Mortorps socken i Kalmar kommun. Sankt Sigfrids källa är belägen i K.

Johansson, Gustav (1900-1992)

Svensk tävlingscyklist som bodde i Kristvalla under hela livet. Han kallades allmänt för Kristvalla Johansson eller bara Kristvalla. Under 1930-talet var han en av Sveriges mest framgångsrikaste cyklister. Hans stora prissamling förvaras av Madesjö hembygdsförening i Kristvalla gamla prästgård. MJ

En kväll i böckernas värld

Ett årligt litterärt arrangemang som Nybro bibliotek ordnade 2010-2014 på Kulturhuset Kristallen. Konferencier var författaren Arne Johnsson. Varje år framträdde fem svenska författare varav en var barn- och ungdomsförfattare. MJ

Trollebomålen

Torp i Hälleberga socken. Här växte Anna Rydén upp, hustru till A W Rydén. https://kartor.eniro.se/m/R79hR Lästips: Lars Rydén En släkt under 350 år i Sverige och Amerika 1670-2020.

Sidebar