Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Mentalsjukhus

I södra Nybro etablerades ett mentalsjukhus 1930 strax intill ålderdomshemmet Gammelgården som byggdes samtidigt. Vårdverksamheten upphörde 1963. Under 2000-talet har byggnaden varit asylboende och vandrarhem. https://www.barometern.se/nybro/patienterna-fick-ga-runt-i-en-labyrint-pa-baksidan/Gammelgården

Rosén, Erik (1924-2009)

Rosén var en betydelsefull företagsledare i glasriket under andra hälften av 1900-talet. Bland annat var han chef för Kosta glasbruk och Målerås glasbruk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Ros%C3%A9n_(f%C3%B6retagare)

Gråstensmon

https://kartor.eniro.se/m/mR8DB http://maleras.nu/turism/vandringsled/

Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen. MJ Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum… read more »

Alsjövallen

Alsjöholms IF:s idrottsplats. https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/25116

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt istäderna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskildabegravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finnssådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vilapå Göstorps marker… read more »

Kalmar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar

Källebäcksmåla

By i Mortorps socken i Kalmar kommun. Sankt Sigfrids källa är belägen i K.

Johansson, Gustav (1900-1992)

Svensk tävlingscyklist som bodde i Kristvalla under hela livet. Han kallades allmänt för Kristvalla Johansson eller bara Kristvalla. Under 1930-talet var han en av Sveriges mest framgångsrikaste cyklister. Hans stora prissamling förvaras av Madesjö hembygdsförening i Kristvalla gamla prästgård. MJ

Sidebar