Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Barnmorskor

Lästips: Barnmorskor i Nybro i Förr i tiden pärm 1.

Eldsvådan i Ekebylund 1872

I den lilla byn Ekebylund (Käringskruv) inträffade förskräckliga händelser på julen 1872. Tio personer omkom i en brand; de ligger i en gemensam grav på Madesjö kyrkogård. I april avled en bonde med anknytning till branden. Senare kunde man visa att han utsatts för arsenikmord. Enligt utredningen hade branden och giftmordet ett samband. Nästa 1/8… read more »

Föreningshuset

Under 1946 stod stadens nya badhus klart i badhusparken. Landstingets tandpoliklinik inrymdes på andra våningen. År 1978 var kommunens simhall klar och badepoken var över. Under åren har en mängd verksamheter inrymts i byggnaden: skytteklubben, kulturskolan, kontor för förvaltningar och föreningar. MJ

Gamla kallbadhuset

Kallbadhuset byggdes 1889 och placerades på Linneasjöns södra sida. På 1890-talet byggdes ett nytt badhus på platsen vilket moderniserades 1902. Vintern 1912 flyttades kallbadhuset över isen till sjöns norra sida. MJ Lästips: Det gamla kallbadhuset i Nybro förr i tiden pärm 5.

Gamla varmbadhuset

I badhusparken var varmbadhuset färdigbyggt i juni 1883. Detta var centrum i Nybro brunns verksamhet. Huset låg kvar på ungefär samma plats som den nuvarande simhallen till och med 1947. Den brann i februari det året och revs under våren. Intill varmbadhuset hade det nya badhuset uppförts under 1945-1946. MJ Lästips: Det gamla varmbadhuset i… read more »

Stadshotellet

Hotellet byggdes 1894 och hette under åren Järnvägshotellet, Nybro centralhotell och Stadshotellet. Den 1 december 1974 brann Stadshotellet, och resterna av huset revs. MJ Lästips: Stadshotellet i Nybro förr tiden pärm 3 och 4.

Pukebergsgatan 18

I fastigheten Pukebergsgatan 18 fanns 1905 speceriaffär som fortsatte som affär med olika ägare till och med 1930-talet. På gården fanns bageri och café. MJ Lästips: Minnen från Pukeberg i Köppen Nybro förr i tiden.

Rosenström

Rosenström vid Sandslätt i Bäckebo socken var ett pappersbruk som existerade 1816-1884. Lästips: Papper och massa i Småland: Del 3 Handpappersbruken s 116-118.

Svartgölen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svartg%C3%B6len_(%C3%96rsj%C3%B6_socken,_Sm%C3%A5land)

Lindås skola

Lindås skola fanns mellan 1881 och 1968. Lästips: Rudolf Petersson Lindås skola i Madesjökrönikan 2002.

Florhults skola

Florhults skola hade verksamhet från slutet av 1800-talet framtill 1941. Lästips: Arthur Jonsson: Minnen från Florhults skola i Madesjökrönikan 2001.

Göttorps IF

Göttorps bygdegård drivs av Göttorps IF sedan 1936. Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

Storgatan 45

På Storgatan 45 på Östermalm är ett av Nybros äldsta hus belägna. Det flyttades ca 1865 från Södra Bäckebo i Västerbygden och beboddes av förre båtsmannen och sedemera nattväktaren i Nybro köping Peter Skog. Lästips: 1. Västerbygden del 2 A, 2018. 2. Urmakare i Nybro förr i tiden pärm 5.

Sidebar