Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Krajo AB

Företag i Kristvallabrunn inom läder- och konfektion som fanns i olika skepnader mellan mitten av 1930-talet och 1979. Lästips: Från läderindustri till konfektionsfabrik i Hembygskrönika 2019 s 27-29.

Ivars kyckling

Företag i Kristvallabrunn grundat av Ivar Carlsson som senare blev Ivo Food. Köptes av Kronfågel 1980 och lades ned 1982. Lästips: Ivar och kycklingarna i Hembygskrönika 2019, s 35-38.

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

”§1. SSLF:s syfte är att verka för den tro som en gång för alla är meddelad åt de heliga, och enligt den Lutherska Kyrkans bekännelseskrifter främja studiet av Guds Ord och bedriva verksamhet med den förutsättningen att Bibeln verkligen är Guds Ord och icke människoord och därigenom tjäna till andlig väckelse, uppbyggelse och stärkande av… read more »

Klockarängen

Klockarängen är den vackra hagen bakom kyrkstallarna i Madesjö; marken ägs av Växjö stift. Föreningen har idellt vårdat platsen i decennier. Här finns en gammal loftbod, hitflyttad  av föreningen från Brånahult. Det är gott om mäktiga gamla ekar på ängen.

Franses stuga

Lästips: Elin Fredriksson: Franses stuga i Madesjö hembygdskrönika 1998. https://hbviggeby.blob.core.windows.net/madesjo-orsjo-kristvalla/uploads/file/Elin%20Fredriksson%20(1998)%20Franses%20Stuga%20.%20 Hembygdskr%C3%B6nika.pdf

Holmabäcken

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95066195

Nybrofilmerna

Nybrofilmerna är två hembygdsfilmer inspelade dels 1942 av Gösta Streijffert, dels 1957 av Lars Andersson. Filmerna skildrar den unga staden Nybro i mitten av 1900-talet. Filmerna finns att låna på Nybro bibliotek.

Sidebar