Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena

Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades till staden 1940-1941. I Nybro tätort har folkbiblioteket varit beläget i Kommunala mellanskolan vid nuvarande Paradisskolan. År 1955 byggdes nytt polishus och bibliotek i samma hus vid Långgatan. Men redan 1967 kom folkbiblioteket till den nuvarande platsen i höghuset vid Storgatan. År 1997 återinvigdes huvudbiblioteket av författaren Runer Jonsson (1916-2006) i renoverade och utbyggda lokaler.

Genom sammanläggningar bildades den nuvarande Nybro kommun 1969. Bibliotek från de olika landskommunerna och Nybro stad bildade då Nybro bibliotek. Det fanns kommunala bibliotek i Nybro, Alsterbro, Orrefors, Madesjö, Gullaskruv och Målerås. I början av 1970-talet startades bokbussverksamhet, och t o m början av 1990-talet hade Nybro två bussar rullande. Biblioteket säljer bokbusservice till Mönsterås kommun, och i maj 2008 togs en ny bokbuss i drift genom att göra en jungfruresa till de Svenska biblioteksdagarna i Luleå.

Sedan sommaren 2007 består det allmänna biblioteksväsendet i Nybro kommun av huvudbiblioteket och bokbussen. Till detta kan läggas riktad verksamhet som service till omsorgstagare och ansvar för alla grundskolebibliotek. Genom skolbiblioteken och bokbussen nås samtliga elever i skolväsendet. Nybro liksom södra Kalmar län har en hög medieutlåning. I Nybro lånar varje medborgare ca 10 böcker mm i genomsnitt varje år vilket är betydligt mer än rikets genomsnitt. År 2007 var budgeten ca 9,5 miljoner, och personalen uppgick till 17 personer.

Sedan 2012 tillhör organisationen Lärande- och kulturnämnden.

Lästips: Lundquist: Nybro stadsbibliotek i Nybro historia 1924-1968, 1978.

Nybro bibliotek i Nybro förr i tiden pärm 3.

Om Gullaskruvs bibliotek: http://www.gullaskruv.se/artiklar/bibban-1981.htm

MJ

Sidebar