Uncategorized

Fornminnen

Fornminnen är sökbara i Fornsök, se länken nedan. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla… read more »

Grönsippa

I naturreservatet i Fjälebo växer en ovanlig ”vitsippa”, grönsippan, Anemone nernorosa forma bracteata. Till skillnad från vitsippans vita kronblad har grönsippan djupt flikade gröna blad. Grönsippan sågs här första gången 1922, och har sedan årligen blommat på samma plats med något enstaka exemplar till som mest ett 40-tal.  

Nybroåsen

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE627971-149852 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628465-151100 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628221-151241  

Rivöl

När all potatisen var upplockad, var det vanligt att storbönderna hade ett s k rivöl. Man tog undan de största potatisarna som skulle handrivas och för detta arbete samlades bygdens ungdom, som tävlade om att riva i kapp och detta var ett stort nöje. De rivna potatisen slogs ner i en silduk (såll) och det… read more »

Vargfrågan

http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:services.scigloo.org:58173?vw=full&tab2=abs

Sidebar