Uncategorized

Fornminnen

Fornminnen är sökbara i Fornsök, se länken nedan. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla… read more »

Grönsippa

I naturreservatet i Fjälebo växer en ovanlig ”vitsippa”, grönsippan, Anemone nernorosa forma bracteata. Till skillnad från vitsippans vita kronblad har grönsippan djupt flikade gröna blad. Grönsippan sågs här första gången 1922, och har sedan årligen blommat på samma plats med något enstaka exemplar till som mest ett 40-tal.  

Ivars kyckling

Företag i Kristvallabrunn grundat av Ivar Carlsson som senare blev Ivo Food. Köptes av Kronfågel 1980 och lades ned 1982. Lästips: Ivar och kycklingarna i Hembygskrönika 2019, s 35-38.

Klockarängen

Klockarängen är den vackra hagen bakom kyrkstallarna i Madesjö; marken ägs av Växjö stift. Föreningen har idellt vårdat platsen i decennier. Här finns en gammal loftbod, hitflyttad  av föreningen från Brånahult. Det är gott om mäktiga gamla ekar på ängen.

Krajo AB

Företag i Kristvallabrunn inom läder- och konfektion som fanns i olika skepnader mellan mitten av 1930-talet och 1979. Lästips: Från läderindustri till konfektionsfabrik i Hembygskrönika 2019 s 27-29.

Madesjöfilmen

Madesjöfilmen är en hembygdsfilm inspelad under 1960-talet av Lars Andersson med Arhur Jonsson som speaker. Filmen skildrar livet i Madesjö landskommun som upphörde 1969. Den finns att låna på Nybro bibliotek.

Nybroåsen

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE627971-149852 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628465-151100 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628221-151241  

Sidebar