Skolor

Åkrahällskolan

Om bygget av Åkrahäll, Nybros gymnasieskola Bygget av Åkrahällskolan för mer än fyrtio år sedan är ett av de största byggprojekten i kommunens historia. Efter en långvarig kamp för att få ett gymnasium till Nybro, gav regeringen 1958 Nybro rätt att inrätta ett gymnasium. Tidigare var Nybros ungdomar tvungna att åka till Kalmar om de… read more »

Alsterbro skola

http://nybro.se/barn-utbildning/grundskolor/alsterbro-skola/

Designhögskolan

http://lnu.se/institutioner/institutionen-for-design Designhögskolan i Pukeberg är en designhögskola som är en filial till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Skolan ligger vid Pukebergs glasbruk i Nybro. Källa: Wikipedia

Glasskolan

http://www.riksglasskolan.se/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Göljemåla gård

På Göljemåla gårds historiska ägor är betydande delar av det nuvarande Nybro beläget. G:s sista ägare var M A Bolander och Andreas Olsson. Olsson sålde sin andel 1897 för 20 000 kronor till Nybro köping. Bolanders änka sålde sin andel i början av år 1904 till köpingen för 45 000 kronor.  G ägdes under en stor del av 1800-talet av… read more »

Sidebar