Politiker

Andersson, Gösta f. 1935

f. 1935 Riksdagsledamot 1971-1988. Andersson representerade centerpartiet och kom in i parlamentet under partiets uppgång under 1970-talet. Han var ordförande i centerns ungdomsförbund CUF 1966-1969 och har innehaft flera förtroendeuppdrag på regional och lokal nivå. MJ

Andersson, Wilhelm (1865-1961)

Lantbrukare i Resebo, ordförande i Madesjö-Örsjö sparbank 1904-1942. Ledamot av andra kammaren 1909-1911 samt 1914-1916 för Allmänna valmansförbundet. MJ

Birger Abelsson (1890-1965)

Abelsson var utbildad glasslipare, född i Kosta. I Nybro var A en ledande facklig och politisk förtroendeman för socialdemokraterna. A var under en period ordförande i Drätselkammaren och han var NBAB:s förste direktör vid bostadsbolagets bildande 1944. MJ

Bladh, Carl Johan (1839-1896)

Handlare och lantbrukare i Örsjö samt ledamot av andra kammaren 1888-1895 för lantmannapartiet. Bladh var ordförande under en period i Madesjö-Örsjö kommunfullmäktige. MJ

Callenberg, Ernst (1886-1969)

Callenberg var en framträdande lokalpolitiker i Nybro stad under första hälften av 1900-talet. C var liberal och representerade Folkpartiet. C var också under 50 år – 1917 – 1967 -sekreterare i fullmäktigeförsamlingen i Nybro köping (från 1932 Nybro stad) samt ledamot i flera kommunala och ideela föreningars organ. Hans civila yrke var folkskollärarens. Han var en av… read more »

Carlsson, Carl (1845-1910)

Ledamot av andra kammaren 1897-1908 för lantmannapartiet. Hemmansägare på Norra Smedstorp nr 1 samt bankman, häradsdomare och nämndeman. MJ

Hasselström Nyvall, Ingrid (1925-2009)

Riksdagsledamot 1985-1991. Hasselström Nyvall representerade folkpartiet och hade flera förtroendeuppdrag på regional och lokal nivå. MJ https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Hasselstr%C3%B6m_Nyvall

Jonsson, Arvid (1886-1960)

Ledamot för andra kammaren 1936-1954 för bondeförbundet, det nuvarande centerpartiet. Hemmansägare i Skedsbygd i Bäckebo församling. Jonsson hade ett flertal förtroendeuppdrag regionalt och lokalt. Jonsson gav ut sina memoarer i skriften Barndomsminnen och andra minnen: en bygdeskildring från sekelsiftet som är en intressant skildring från det gamla Småland. MJ

Jonsson, John W. (1889-1959)

Ledamot av första kammaren 1948-1957 för socialdemokraterna. Jonsson var ledande politiker i Nybro köping och Nybro stad under första hälften av 1900-talet bland annat som kommunalborgmästare. MJ

Lund, Markus f. 1968

Markus Lund var socialdemokratiskt kommunalråd i Nybro kommun 2003-2009. I oktober 2011 tillträdde Lund återigen posten som kommunalråd i Nybro kommun. Han avslutade uppdraget i början av 2014. MJ

Olofsson, Sven (1659/1660-1730)

Klipp från KLGF:s hemsida http://www.klgf.com/newstyle/ 20180119: Bonde, kyrkvärd, ålderman, nämndeman, häradsdomare och riksdagsman. Sven Olofsson var en sockenpamp på sin tid. Nu är vi några inom Kalmar Läns Genealogiska Förening som 2013 gav oss på arbetet med att kartlägga Sven Olofssons och Karin Persdotters ättlingar. Vår geografiska utgångspunkt är Köpstaden, Madesjö socken, Södra Möre härad, Småland…. read more »

Sidebar