Platser

Allgunnens naturreservat

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Naturreservat/nybro/allgunnen/Pages/index.aspx

Badhusparken

Badhusparken kallades tidigare för Linneaparken. Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack man också brunn efter att ha hittat järnhaltigt brunnsvatten. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda husbyggnader som finns kvar från den perioden är skogshyddan och vattenkiosken. I vattenkiosken… read more »

Glasriket

http://sv.wikipedia.org/wiki/Glasriket

Klenemåla kvarn

Kalmar läns skogsallmänningar, nuvarande Landstinget i Kalmar län, upplät till Oskars Hembygdsförening, Alsjöholm den 18 januari 1985 Klenemåla kvarn med omfattande kvarnbyggnad och vattenhjul. GJ

Sidebar