Kommuner

Köping

http://http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ping_(samh%C3%A4llsbildning) Det framväxande samhället Nybro blev köping 1879 för att under åren 1865-1879 varit municipalköping.[1]

Municipalköping

Nybro var municipalköping 1865-1879 för att sedan bli köping. http://sv.wikipedia.org/wiki/Municipalk%C3%B6ping

Nybro

http://nybro.se/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro Från Projekt Runeberg Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 20. Norrsken – Paprocki / Nybro, köping och (enl. k. br. 25 apr. 1879) e sen kommun i Kalmar län, Södra Möre härad, Madesjö kyrkoförsamling. 1,953 inv. (1912). Taxeringsvärde å fastigheter 1,967,900 kr. (1912). hvaraf 95,000 kr. å jordbruksfastighet. Köpingen, med station å Kalmar-Emmaboda järnväg, är… read more »

Nybro kommun

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_kommun Se Översiktsplan http://www.nybro.se/templates/Page____1702.aspx

Nybro köping

”Lägenheten Nybro” fick köpingsrättigheter 3 februari 1865. Då fanns 297 invånare i det unga samhället. I boken Nybro köpings historia 1824-1924 utgiven av J. Gottfr. Nilsson 1924 berättas köpingens historia efter en inledande historisk översikt och en sammanfattning av Madesjö kyrka och prästgårdar i äldre tider. Köpingens historia börjar med berättelsen om Henrik (Hindric) som… read more »

Nybro stad

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_st%C3%A4der_i_Sverige Nybro köping fick stadsrättigheter från år 1932.

S:t Sigfrids socken

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun. Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats. I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i där finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla. Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad ett litet träkapell och en… read more »

Sidebar