Församlingar

Equmeniakyrkan Nybro

http://equmeniakyrkannybro.se Equmeniakyrkan Nybro (tidigare Nybro Missionskyrka) har varit verksam i Nybro sedan 1872. Det är troligen den organisation som allra längst bedrivit oavbruten verksamhet i Nybro. Till en början bedrevs mötesverksamheten i förhyrda lokaler. Fler medlemmar och ökad verksamhet innebar behov av större lokaler. En tomt i samhällets centrum inköptes och blev platsen för ett… read more »

Frälsningsarmén

Frälsningsarméns Nybrokår var verksam 1890-1991. Lokalen var under lång tid belägen på Lilla Trädgårdsgatan i centrala Nybro. MJ

Kristvalla församling

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristvalla_socken Kristvalla är en socken/församling som tillhör Nybro kommun i Norra Möre härad, Kalmar län. K. har 688 invånare, varav 262 bor i tätorten Kristvallabrunn (2008). Se karta som utvisar Kristvallas läge i Nybro kommun. K. blev egen socken år 1656 efter att år 1647 ha förlänats en prästgård av drottning Kristina, därav namnet Kristvalla…. read more »

Madesjö församling

Från Wikipedia: Församlingen har senmedeltida ursprung med första omnämnande 1476. 1 maj 1895 utbröts Örsjö församling och 1939 Nybro församling. Församlingen utgjorde ett eget pastorat till 1895 då Örsjö också kom att ingå. 1962 kom också Kristvalla församling (utbröts sedan 1995) att ingå i pastoratet och från 1977 också Oskars församling. Från 1932 till 1939… read more »

Nybro-S:t Sigfrids församling

Församlingen bildades 1 januari 2006 genom att Nybro församling slogs samman med Sankt Sigfrids församling. Församlingen ingår sedan 2010 i Nybro pastorat. Webbplats

Örsjö kyrka

Kyrkan är en s k centralkyrka, ritad av E V Langlet, och invigd 1893. Den förstördes i en brand 1974 men återuppbyggdes i samma stil med Jerk Alton som arkitekt. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_kyrka,_Sm%C3%A5land

Oskars församling

  1/ Följande artikel har hämtats ur boken ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden Kalmar Län III” från 1958.  AV FOLKSKOLLÄRAREN BIRGER HENDELIN  Oskars socken har fått namn efter konung Oscar I. Den bildades genom en år 1847 företagen utbrytning från Mortorps socken. Före denna tid kallades området Mortorps skogsbygd eller kapellbygden. Angränsande socknar är i norr Örsjö… read more »

Sidebar