Byggnader

Alsterbro gästgiveri

 Lästips: Kjellström, Kaj: Gästgiverier och skjutsstationer : Kalmar län 1649-1933.

Awes sko- och sportaffär

Verksamheten upphörde 2011 och Nybro kommun köpte marken och fastigheten för 3.9 miljoner kronor. Företaget startades redan 1885 och var ett av Nybros äldsta familjeföretag. Efter att fastigheten rivits uppför NBAB två fastigheter på tomten med start 2016.

Badhusparken

Badhusparken kallades tidigare för Linneaparken. Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack man också brunn efter att ha hittat järnhaltigt brunnsvatten. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda husbyggnader som finns kvar från den perioden är skogshyddan och vattenkiosken. I vattenkiosken… read more »

Balder

  En av stadens mest välkända byggnader och en symbol för hela kommunen. En tidstypisk förvaltningsbyggnad från slutet av 1970-talet (stod färdig 1982) som även har en förhistoria typisk för tiden. Under efterkrigstiden växte de kommunala förvaltningarna, i synnerhet efter sammanslagningarna i storkommuner. Lokalfrågan för den kommunala apparaten blev ett ämne i många svenska städer…. read more »

Bolanderska huset

Bolanderska huset uppfördes 1836 av garvare Henrik Nyberg och var ursprungligen en byggnad invid Madesjö prästgård. http://www.barometern.se/nybro/nybros-aldsta-hus-ger-stimulans/  

Flerohopp Folkets hus

Flerohopps glasarbetarefackförening ambition var att skapa ett Folkets hus i samhället. År 1921 köptes mark av Kvarngården, och 1922 bildades en förening för ändamålet som uppförde byggnader de kommande åren. Se Bengt Bolander: Flerohoppkrönikan, 1988, s 87-88.

Folkets park

Folkets park i Nybro var beläget i stadsdelen Östermalm under åren 1907-1967. Lästips: Föreningen Nybro Folkets Hus och Park 1907-1937, 1937. Raving: Folkets Hus: en studie över Folkets Hus utveckling i Nybro kommun, 2006.

Gästvillan

http://digdok.se/wp-content/uploads/2016/03/G%C3%A4stvillan-vid-Orrefors-bruk-2.pdf http://www.barometern.se/nybro/har-ar-priset-for-nybros-fastigheter-i-orrefors/

Göttorps bygdegård

Bygdegården grundades 1918 och drivs sedan 1936 av Göttorps IF. http://www.bygdegardarna.se/gottorp/ Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla… read more »

Sidebar