Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Holmabäcken

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95066195

Nybrofilmerna

Nybrofilmerna är två hembygdsfilmer inspelade dels 1942 av Gösta Streijffert, dels 1957 av Lars Andersson. Filmerna skildrar den unga staden Nybro i mitten av 1900-talet. Filmerna finns att låna på Nybro bibliotek.

Madesjöfilmen

Madesjöfilmen är en hembygdsfilm inspelad under 1960-talet av Lars Andersson med Arhur Jonsson som speaker. Filmen skildrar livet i Madesjö landskommun som upphörde 1969. Den finns att låna på Nybro bibliotek.

Skogsvilan

https://www.svenskakyrkan.se/nybro/skogsvilan

Songcome, Marsha f. 1988

Songcome är svensk musikalartist som är uppväxt i Nybro. Hon deltog i Idol i Tv4 2005. Hon har medverkat i flera stora uppsättningar som Miss Saigon och Aladdin i West End i London. Hösten 2018 spelar hon i Ringaren i Notre Dame på Göteborgsoperan. MJ

Svanström, Mikael f. 1958

Svanström har varit socialdemokratiskt kommunalråd i Nybro kommun sedan 2013. Under åren 2013-2014 var S den politiska majoritetens kommunalråd, och sedan 2015 är han oppositionskommunalråd. MJ

IOGT

/http://nybro.iogt.se/

Markström, Sven-Gunnar f. 1942

När Nybrohockeyn kvalade upp till Allsvenskan i mars 1968 var Markström tränare för laget. http://nybroextra.com/2016/01/25/i-arkivet-med-ingvar-gunnarsson/

Hästmarknad

Lästips: Hästmarknad i Nybro förr i tiden pärm 3.

Stadshuset

Stadshuset byggdes samtidigt som Stora Hotellet vid Mellangatan i centrala Nybro. Det stod färdigt 1935 och inrymde mötessal och kontor för Nybro stads förvaltningar. Lästips: Nybro får nytt hotell och stadshus i Nybro förr i tiden pärm 3.

Milleniumparken

Milleniumparken är belägen vid Jutegården i centrala Nybro.

Sveaparken

Sveaparken är belägen i centrum vid Sveaplan och Bolanders bäck.

Ljungdahlsparken

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/ljungdahlsparken/

Bolanders park

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/bolanders-park/

Sidebar