Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Svartgölen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svartg%C3%B6len_(%C3%96rsj%C3%B6_socken,_Sm%C3%A5land)

Lindås skola

Lindås skola fanns mellan 1881 och 1968. Lästips: Rudolf Petersson Lindås skola i Madesjökrönikan 2002.

Florhults skola

Florhults skola hade verksamhet från slutet av 1800-talet framtill 1941. Lästips: Arthur Jonsson: Minnen från Florhults skola i Madesjökrönikan 2001.

Göttorps IF

Göttorps bygdegård drivs av Göttorps IF sedan 1936. Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

Storgatan 45

På Storgatan 45 på Östermalm är ett av Nybros äldsta hus belägna. Det flyttades ca 1865 från Södra Bäckebo i Västerbygden och beboddes av förre båtsmannen och sedemera nattväktaren i Nybro köping Peter Skog. Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

Göttorps bygdegård

Bygdegården grundades 1918 och drivs sedan 1936 av Göttorps IF. http://www.bygdegardarna.se/gottorp/ Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

Örsjö socken

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_socken,_Sm%C3%A5land

Sidebar